Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(информация се предоставя съгласно чл.13 от ОРЗД)

Име и адрес на администратора на лични данни:

Наименование: „КИММС“ ЕООД

Адрес на регистрация: гр. София, ул. „Яворец“ № 8, ет.5, ап. 18

Адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул. „Ген. Е.Тотлебен“ № 39, ет.2, ап.3

Тел.: +359 2 8654539 

Е-мейл: office@fleet-surveys.bg

Уеб страница: http://www.fleet-surveys.bg   

 

Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните:

Наименование: „КИММС“ ЕООД

Адрес на регистрация: гр. София, ул. „Яворец“ № 8, ет.5, ап. 18

Адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул. „Ген. Е.Тотлебен“ № 39, ет.2, ап.3

Тел.: +359 2 8654539 

Е-мейл: dpo@fleet-surveys.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

„КИММС“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

За какво обработваме личните данни:

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да ви уведомим за основанията за всяка категория.

Ако основанието, на което обработваме вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на вашите данни.

Ако основанието се промени в даден момент, тогава, ако се изисква от закона, ние ще ви уведомим за промяната и за всяка ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме вашата информация.

На основание договор или предварителен договор

Когато създавате профил на нашия уеб сайт, купувате продукт или услуга от нас или по друг начин използвате уеб сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и се сключва договор между вас и нас.

За да изпълним задълженията си по този договор, ние трябва да обработим информацията, която ни давате. Част от тази информация може да бъде лична информация.

Можем да я използваме с цел:

 • да проверим на самоличността ви с оглед сигурност;
 • да ви продадем и доставим продуктите, които предлагаме;
 • да ви предоставим услугите си;
 • да ви предложим информация и съвети относно продукти и услуги и как да се възползвате максимално от използването на нашия уебсайт.

Ще продължим да обработваме тази информация, докато договорът между нас не приключи или не бъде прекратен от която и да е от страните съгласно условията на договора. Възможно е обработката на някои лични данни да продължи с цел спазването на нормативни изисквания (напр. за данъчни цели).

На основание съгласие

Чрез определени действия, при които не съществуват договорни отношения между нас, например когато разглеждате нашия уебсайт или ни поискате да ви предоставим повече информация за бизнеса ни, включително нашите продукти и услуги посредством директен маркетинг, вие давате съгласието си да обработваме информация, която може да е лична информация.

Винаги, когато е възможно, се стремим да получим вашето изрично съгласие да обработваме тази информация, например, като ви молим да приемете нашата употреба на "бисквитки". (в момента не го искаме изирично с поп-ъп а имплицитно през Общите условия).

Понякога може да дадете своето съгласие индиректно, като например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на вашата информация за конкретна цел, ние не използваме вашата информация по начин, който да ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията ви на тази основа, докато не оттеглите вашето съгласие или може основателно да се предположи, че вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате за това. Ако направите това, може да не успеете да използвате нашия уебсайт вбъдеще или нашите услуги частичво или изцяло, както до момента на оттегляне.

На основание законово задължение

Понякога трябва да обработваме информацията ви, за да спазим законово задължение.

Например, може да ни се наложи да предоставяме информация на съдебните органи, ако те поискат това, или ако имат подходящо разрешение като заповед за претърсване или съдебно разпореждане.

На основание легитимен интерес

Можем да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за вас или нас. Например, може да обработваме вашите данни за целите на:

       водене на отчетност за правилното и необходимото администриране на нашия бизнес;

       оптимизиране на нашите бизнес процеси;

       отговор на неизискана комуникация от вас, за която смятаме, че очаквате отговор;

       защита и утвърждаване на законните права, на която и да е страна;

       защита на вашите интереси, където вярваме, че имаме задължение да го направим.

Възможно е данните да бъдат обработени във връзка с придобиване, вливане, разделяне или ликвидиране на компанията или част от нейния бизнес от трети страни, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

Също така е възможно данните да бъдат обработени в рамките на групата предприятия, към която принадлежи или които принадлежат към „КИММС“ ЕООД, за вътрешни административни цели, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

Категории данни, които обработваме

Категории данни, които обработваме:

 • Персонални детайли.
 • Данни за покупки на стоки и услуги.
 • Данни за използване на предоставяни от нас услуги.

Легитимен интерес на администратора или на трета страна

Когато обработването на лични данни се основава на легитимен интерес, той е:

§  извършване на бизнеса ни в полза на всички наши служители и акционери;

§  оптимизираме на бизнес процесите си.

§  ДРУГИ??

Получатели или категории получатели на личните данни

§  Служители на „КИММС“ ЕООД

§  Обработващи данни от името на „КИММС“ ЕООД

Предаване на данни на трета държава или на международна организация

„КИММС“ ЕООД не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 • да ви предоставим услугите, които сте поискали;
 • да спазваме други закони, включително за периода, изискван от данъчни органи;
 • във връзка с възможен иск или защита в съда.

Право по отношение на дадено съгласие

Субектът на данни има правото да оттегли дадените съгласия си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Права на субекта на данни

Субектът на данни има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, свързани със субекта на данните, или ограничаване на обработването. Субектът на данни има право да направи възражение срещу обработването, както и срещу преностимостта на данните.

Правото на жалба до надзорен орган

Субектът на данни има правото на жалба до надзорен орган.

Предоставянето на лични данни

Предоставянето на лични данни не е задължително или договорно изискване.

Автоматизирано вземане на решения

„КИММС“ ЕООД не използва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Бисквитки

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които се поставят на твърдия диск на компютъра от вашия уеб браузър, когато посещавате някой уебсайт. Те позволяват съхраняването на информацията, събрана на една уеб страница, докато е необходима за използване на друга, като това позволява на уебсайта да ви предостави персонализирана или по-удобна за вас употреба и дава на собственика на уебсайта статистически данни за начина, по който използвате уеб сайта, за да може той да бъде подобрен.

Някои "бисквитки" могат да продължат за определен период от време, като например един ден или докато затворите браузъра си. Други продължават неограничено време.

Вашият уеб браузър ви позволява да изтриете всичко, което изберете. Той също така трябва да ви позволи да предотвратите или ограничите използването им.

Нашият уеб сайт използва "бисквитки". Те се поставят от софтуер, който работи на нашите сървъри, и от софтуер, управляван от трети страни, чиито услуги използваме.

Когато посещавате за първи път нашия уебсайт, ние ви питаме дали искате да използваме "бисквитки". Ако решите да не ги приемате, ние няма да ги използваме за вашето посещение, освен за да запишем, че не сте се съгласили да ги ползвате за друга цел.

Ако решите да не използвате "бисквитки" или да предотвратите използването им от настройките на браузъра си, няма да можете да използвате пълната функционалност на нашия уебсайт.

Използваме "бисквитките" по следните начини:

 • за да наблюдаваме как използвате нашия уебсайт;
 • за да запишем дали сте виждали конкретни съобщения, които показваме на нашия уебсайт;
 • за да ви държим влезли в нашия сайт;
 • за да запазваме направените от вас поръчки в количка

 Пълният текст на Условията за ползване на сайта е достъпен тук.

София

20 февруари 2023г.