Алтернативна мобилност

fleet-surveys© има свои служители сред учредителите на Българската асоциация за електрически превозни средства ( www.baeps.org ) и предоставя на асоциацията своите експертни умения в областта на анализите на бази данни, пазарните и социологически проучвания.

От 2017г. fleet-surveys© отделя място и на голямата тема „електромобилност“ и в своето самостоятелно финансирано национално проучване сред ръководителите на автопарк.

Отделно, сравняваме практическите проблеми и ефект от експлоатацията на електромобили в автопарка с традиционни ДВГ автомобили при равни (или сходни) други условия.

За повече подробности вижте сектор «Електро», или ни пишете тук.