Нашите цели

Във fleet-surveys© целим:

  1. Да направим решенията, вземани за служебния автопарк, по-обосновани и печеливши.
  2. Да спестим време, усилия и средства на нашите клиенти - служителите, които отговарят за служебните автомобили на фирмите.
  3. Да използваме възможностите на IT технологиите, на пазарните анализи и икономическата наука за постигане на по-ефективен и устойчив служебен транспорт.