Безопасност на движението

fleet-surveys© партнира с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ( www.sars.gov.bg ), Гаранционен фонд ( www.guaranteefund.org ) и други организации в името на търсене и прилагане на най-ефективните способи за по-безопасен автомобилен транспорт.