Контакти

 

fleet-surveys© e търговска марка, регистрирана от "КИММС" ЕООД през 2008г.

"КИММС" еоод
Адрес на регистрация: ул. "Яворец" №8, София 1164, България
Централен офис: бул. "Ген. Ед. Тотлебен" №39а, София 1606, България
ЕИК: 121275883
Т: +359 (2) 8654539
М: +359 893 629616
Е: office@fleet-surveys.bg