Ако ръководите автопарк

...от предимно леки/лекотоварни автомобили, ефективното му управление изисква решения, зад които стои голям обем информация и специализирани познания.

В същото време тези дейности и ресурси са сходни или идентични при различните фирми и могат да бъдат изгодно поети от надежден, специализиран външен доставчик.

С цел да спестим време и средства и да спомогнем вземаните решенията да бъдат обосновани и печеливши

  • предлагаме широк набор от онлайн инструменти

  • редовно изследваме автопарк пазара, анкетирайки хиляди колеги
  • консултираме фирми със служебни автомобили по важни за тях въпроси

fleet-surveys© се развива и обновява непрекъснато, за което свидетелства и този наскоро преработен портал, затова е може би най-добре да разучите отделните негови сектори с предложените демо-видеоклипове за всеки от тях.

Ако искате да споделите мнения или идеи, пишете ни тук или ще се радваме да ги чуем на тел.: 02 8654539 .