Моторните масла за леки автомобили с 14% спад до 2030г.

«Ерата на ДВГ бавно залязва и електродвигателят изглежда е наследникът, получил благословията на правителствата по света.» Така резюмира картината в момента Катлин Джейкъбс, Директор комуникации на Асоциацията на независимите производители на лубриканти (www.ilma.org) пред сп. Lube (www.lube-media.com).

Дебатите и въпросителните около скоростта на спада в пазара на ДВГ автомобили и ефектът на този спад върху пазара на лубриканти накара ILMA в Северна Америка да поръча изследване на тази тема, поверено на Kline & Co (www.klinegroup.com).
Най-вероятният сценарий за САЩ, акцентиран от резултатите на изследването, е базиран на обявената от автопроизводителите цел продажбите им в периода 2030г.-2035г. да станат 50% ЕПС. Това бидейки дял само от новорегистрираните автомобили, делът на ЕПС в целия автомобилен парк ще расте по-плавно, но ефектът върху пазара на моторни масла вече се усеща.

Продажбите на моторни масла за леки автомобили в САЩ се очаква да спаднат с 14% през 2030г. спрямо 2021г. в обемно изражение. След 2030г. спадът ще е по-бърз като през 2040г. моторните масла за леки автомобили ще спаднат с 45% спрямо 2021г., споед прогнозите на Kline.

Секторът на товарните автомобили ще се движи по същия път, макар и със значително закъснение. Този тренд в продажбите на масла трябва да се разглежда на фона на по-дългосрочния такъв качеството на маслата да продължава да се повишава, което позволява тяхната смяна на по-голям пробег.

Трансмисионните масла също ще спадат с нарастването на дела на ЕПС. По-малката сложност на трансмисиите в ЕПС им позволява да потребяват 1/3 по-малко трансмисионни масла в сравнение с ДВГ автомобилите.

Други течности и лубриканти, свързани с производството на кабели, например, се очаква да нарастнат, поради нарастващото търсене за тях както при ЕПС, така и при зарядните станции.

Специалните течности и лубриканти, използвани от ЕПС, ще нарастват с по 15%-17% годишно до 2040г., което включва охладители за батерии и други специални течности.

Европейският паза, според изследването, ще се движи като цяло в синхрон с този в Северна Америка, според авторите на изследването. Макар в Европа полаганите цели за навлизане на ЕПС на пазара да са най-агресивни, скоростта на замяна на старите автомобили с нови такива в Америка е значително по-голяма.
28 юни 2023г.