Застраховката ГО с по-ниска цена. След много години на двуцифрен ръст, през 2020г. премията поевтиня със 7%

След като средната премия по задължителната застраховка ГО (гражданска отговорност) на лек автомобил в България порастна от 170лв. през 2016г. до 247 лв. през 2019г., през пандемичната 2020г. тази застраховка обърна тренда и падна с 7% до средна стойност от 230 лв. 

Цифрите, цитирани по-горе, са с източник Гаранционния фонд и са средно претеглени за всички автомобили със заплатена „ГО на автомобилиста“ в сектора „леки автомобили и товарни автомобили с максимално допустима маса до 5 тона“. 

За  отбелязване е, че при останалите категории («товарни автомобили с допустима максимална маса над 5 тона и автобуси», «седлови влекачи» и «други МПС» ) ръстът на  средната премия продължава и през 2020г. 

По думи на дружества  от бранша, до спад в премиите при леките автомобили се е стигнало главно във втората половина на годината след като намаления трафик поради пандемията от COVID-19 е дал ясни признаци, че води до по-малко щети.

Стойността на премията по ГО на индивидуалния автомобил се определя от кубатурата му като в най-високия клас (над 2,500 см3) тя е обикновено с 65% (или повече) над тази за най-ниския (до 1,300 см3) клас. 

Въвеждането на системата „бонус-малус“, широко считано за предстоящо през 2021г., според брокери, с които fleet-surveys дискутирата темата, ще се отложи отново, най-рано за 2022г.

Content: