План за данъчно облагане на километър пробег спечели британска награда за икономика

Предложението, спечелило наградата Улфсън, предвижда колкото по-лек като маса и по-чист откъм вредни емисии е автомобилът, толкова по-ниска да е неговата данъчна ставка на километър пробег. Въпросният нов данък се предлага да се администрира от застрахователите, които във Великобритания така или иначе вече разполагат с всички данни, нужни за пресмятането му.

Когато водачите плащат своята гражданска отговорност, те ще заплащат и новия „пътен данък“, като по този начин се избягва увеличаване на администрацията или въпросите, свързани със защита на личните данни. По този начин ще се генерират достатъчно приходи за ремонт на пътната мрежа във Великобритания, където разрастващото навлизане на електромобилите се очаква да снижи продажбата на бензин и дизел и съответно държавните приходи от техния акциз. Акцизът върху горивата понастоящем е 58 пенса на литър, докато акцизният данък върху най-замърсяващите нови автомобили достига 2000 лири през първата година.

Автор на награденото предложението е 27-годишният Гергели Ракуджа, унгарец по рождение и стажант транспортен икономист към консултантската фирма Amey, част от групата Ferovial. Според плана на Ракуджа, 20% от събираните приходи ще бъдат директно инвестирани в ремонт на пътната инфраструктура, което до 5 години би решило проблема с дупките по пътищата. Предложението е остойностено и при вариант, при който първите 5,000 км. пробег са необлагаеми, а водачите имат и опцията да определят магистрала, където биха желали приходите от техния данък да бъдат инвестирани. Икономическата награда Улфсън, своеобразен „Оскар“ в областта на икономиката във Великобритания, носи името на своя основател лорд Саймън Улфсън, от търговската верига Next, и носи на победителя чек на стойност 250,000 лири.

Въпросът, поставен пред участниците в съревнованието тази година гласеше: „Как да платим за по-качествени, по-безопасни и по-надеждни пътища по начин, който е справедлив за ползващите ги граждани и полезен за икономиката и околната среда?“ Откликнали са над 120 участници от 7 държави. Лорд Улфсън, който е начело на журито, посочи, че предложенията са били оценявани и според това доколко лесно би било тяхното практическо приложение от съответните министерства: „Това, което наистина ни хареса в тази идея, е че на първо място тя би била много привлекателна за правителството.

Министерството на финансите е силно заинтересувано от решаване на проблема със спадащите приходи от акциз на горивата.“ Важно е било и това, че предложението на Ракуджа не изисква държавата да създава нова гигантска информационна система: „Предложението е умно, то включва частния сектор, стимулира застрахователите  и човек може да си представи как то се реализира на практика“.