Прогноза: Близо 50% ръст на премията по Гражданска отговорност

Цената на премията на задължителната застраховка «Гражданска отговорност на автомобилистите» (ГО) се очаква да нарасне почти с 50% до края на годината съобщава в последното си проучване fleet-surveys.През последния месец фирмата анкетира анонимно и конфиденциално 21 служители от автозастрахователния бранш. След изключване на екстремните стойности усредените прогнози на професионалистите за годишния ръста на премията по предлаганите полици по ГО сочат нарастване от 47% към 1 януари 2019г. (при медиана 50%) спрямо година по-рано. Очакванията за ръста на премията на застраховката «Каско» са далеч по-умерени: застрахователите и брокерите очакват средно- прогнозен ръст от 19% на годишна база.Данните на КФН за застрахователния бранш сочат, че към края на 2017г. в страната е имало 717 хиляди МПС със застраховка «Каско» всяка с премия на средна стойност 789 лв. Задължителната «Гражданска отговорност» през миналата година е била сключена за два милиона петстотин шейсет и три хиляди обекта със средна стойност на премията от 253 лв.Направените прогнози ще се използват в новия модел на fleet-surveys за изчисляване на пълните разходи в жизнения цикъл на автомобилите в служебния автопарк. Въпросният онлайн инструмент се очаква да бъде на разположение на ръководителите на служебни автопаркове до края на годината.