НАП търси нарушения на данък уикенд с информация от синя и зелена зона

В опит да установи ползване на фирмени активи за лични цели НАП е започнала да проверява дали фирмите, чийто служебни автомобили имат стикер за паркиране в „синя“, или „зелена“ зона са декларирали лично ползване на същите в случаите, когато адресът на домуване на автомобила в зоните е обявен само като жилищен адрес на заявителя (а не като офис).През последните месеци fleet-surveys регистрира зачестили съобщенията от ръководители автопарк за проверки от страна на НАП по линия на данни обявени в заявленията за издаване на винетни стикери за локално платено паркиране в зоните за почасово платено паркиране в София. 

Правомерността на ползването на данните на „Център за градска мобилност“ (ЦГМ) от страна на НАП засега не се подлага на съмнение, тъй като според текста на бланките всеки заявител за издаване на винетен стикер е „уведомен“, че „предоставените документи и декларираните данни могат да бъдат предоставени за проверка на НАП, и съответните компетентни органи“.Не е сигурно, обаче дали по линия на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) това е достатъчно, при положение че не се посочва причина защо данните може да се предоставят на трета страна и не се дават опции за съгласие (или несъгласие) с това от страна на заявителя.Към момента данъчни консултанти съобщават, че случаят е довеждал до валидно установяване на нарушения, ако адресът в зоната не е обявен, като място на извършване на дейност на фирмата. 

Такива например са случаите за собственици на фирми, чийто адрес на регистрация на фирмата е в синя/зелена зона (напр. лично жилище на собственика), а като офис/работно място е обявен само адрес извън нея.Текстът на готовите за попълване заявления гласи: „С настоящото заявление декларирам, че имотът находящ се на постоянният ми адрес е обособен, като жилищен и същият използвам за жилищни нужди като: (собственик, съсобственик, наемател, член на домакинство)”. Това автоматично води до заключение за лично ползване на служебния автомобил поне от местоживеене.