Служебните PHEV автомобили ползват ток само за 11%-15% от пробега си. При личните плъгин хибриди този дял е до три пъти по-висок

Международният съвет за чист транспорт (International Council on Clean Transportation, ICCT) обяви данните от последното си изследване върху действителния начин на използване на 9,000 PHEV (плъг-ин хибридни) автомобила в Европа. Изследването обхваща автомобили от всички страни на ЕС плюс Великобритания, Норвегия и Швейцария, базира се на GPS данни и е проведено съвместно с немската агенция Fraunhofer ISI .

Резултатите показват, че действителният разход на гориво на този тип автомобили е три до пет пъти по-висок, отколкото този, показан в техните брошури и замерен по текущия официален стандарт WLTP. Този разнобой в сходен мащаб се отнася и за действителните и документните емисиии на въглероден двуокис (СО2).

ICCT сочи, че с годините расте разнобоят между действителния дял на ползваната чисто електрическа тяга и този, който WLTP стандартът използва като предполагаем за този вид автомобили. 

При PHEV автомобилите, които са частна собственост, делът от пробега им „на батерия“ е 45% до 49%. При служебните PHEV автомобили обаче този дял е само 11% до 15%. Докато разлики между различните марки има, усреднени страна по страна, този стойности са приблизително еднакви. В същото време действащият WLTP стандарт се изчислява на основа предположение, че делът от пробега на ток за всички PHEV автомобили е средно 70%-85%.

Емпиричното изследване на ICCT включва и препоръки за това как параметрите на WLTP стандартът може да се модифицират така че да отразяват по-добре действителната практика в експлоатацията на PHEV автомобилите. ICCT също така препоръчва PHEV автомобилите: 

-да бъдат изключени от безплатно движение в градските зони с ниски емисии 

-да спрат да ползват каквите и да е данъчни стимули и бонуси (както при покупка, така и при текущо облагане). Като алтернатива на тази мярка се предлага всякакви стимули да бъдат отпускани само при доказан пробег на ток от поне 80% от общия пробег на автомобила

-да се произвеждат със законово изискване капацитетът на батериите им да гарантира чисто електрически пробег от минимум 90км (в момента много от PHEV  батериите осигуравят пробег от само около 40км)