Stellantis напусна Европейската авто асоциация ACEA

Съобщението за изтеглянето на Stellantis (Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Jeep и др.) от Европейската асоциация на автопроизводителите (ACEA) дойде неочаквано. Все пак досега тази паневропейска браншова асоциация се смяташе за основния глас на отрасъла, включвайки всичките 17 масови автопроизводители на стария континент.

Шефът на Stellantis, Карлос Тавареш, обаче е един малкото лидери в отрасъла, който не криеше мнението си, че подходът на ЕС по отношение на спирането на производството на МПС с ДВГ от 2035 представлява рисково предозиране. Седмица преди изтеглянето на Stellantis, ACEA излезе с официален призив към “предпазливост” по отношение на тази цел, предвид високата несигурност около веригите на доставки в отрасъла и нуждата от развитие на по-мощна зарядна инфраструктура за ЕПС – изявление, което звучеше странно на фона на практически пълната подкрепа, давана досега от асоциацията на прехода към електромобилност в предпочитания му от Брюксел вид.

Този ход обаче явно не е помогнал да промени решението на Stellantis, ако изобщо е имал такава цел. Като алтернатива Stellantis обяви, че от 2023г. ще бъде домакин на Форум „Свободна мобилност“ (Freedom of Mobility Forum). „Смятаме да създадем публичен форум в който участниците заедно да отговорят на ключовите въпроси в дебата за декарбонизирането на транспорта и да формулират практическите следващи стъпки, които всички да извървим. На карта е поставен достъпът до чиста, безопасна и достъпна мобилност за гражданите по света”, каза Тавареш.

Нека резюмираме: Stellantis продължава да твърди, че всички нейни автомобили в Европа ще са електрически до 2030г. Но Тавареш призовава регулаторите да погледнат холистично на трансформацията в транспорта, вкл. нуждите от зарядна инфраструктура и това как електроенергията за зареждане на ЕПС ще бъде произвеждана. 

Що се отнася до бъдещето на ACEA, президентът на британската Асоциация за лубриканти (UKLA), Андрю Годард, го смятат за несигурно. В подкрепа на това свое мнение той дава за пример как начело с Toyota новият Международен консорциум за флуиди (International Fluids Consortium) е иззел ролята на координатор в стандартизацията на масла, греси и т.н. от дотогавашния комитет ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee). Подобно на ACEA този комитет в продължение на 30г. се смяташе за основната движеща сила в тази област, но според мнозина той е действал неадекватно.

Затова ще бъде интересно да се види и как се развива членството в ILSAC занапред (https://ifcstandards.org/membership/#members). А Годард напомня и че по света ще продължат да се произвеждат и движат МПС с ДВГ в продължение на много години след 2030г.

30 август 2022г.