Широка глобална асоциация иска собственика да контролира достъпа до данните от автомобила | fleet-surveys

Широка глобална асоциация иска собственика да контролира достъпа до данните от автомобила

Някои автопроизводители са на друго мнение

Наскоро създадената в САЩ Глобална асоциация за достъп до данни от превозни средства (Global Alliance for Vehicle Data Access, GAVDA) събира на едно място застрахователни и рентакар компании, флийт мениджмънт и лизингови асоциации, доставчици на GPS устройства и телематика, независими вериги автосервизи, групи за защита на потребителските права и др.

Сред най-известните имена са водещата в САЩ рентакар фирма Enterprise, Geotab от сектора на телематиката, Асоциацията на Северна Америка за флийт мениджмънт (NAFA), Американската асоциация за автомобилен лизинг (AALA), Американската рентакар асоциация (ACRA) и др.

Всички те се обединяват около идеята да бъде установен законов и регулаторен ред, който да дефинира ясно и да защитава правата на собственика на превозните средства върху достъпа до техните данни. Широкото вече участие вероятно ще става още по-широко като GAVDA цели да привлича членове и в глобален план.

В началото на есента GAVDA поиска официално от федералния регулаторен орган за контрол върху търговията Federal Trade Commission (FTC) да инициира публични слушания, които да доведат до законовата защита на «открития, безопасен и пълен достъп в реално време от страна на собственика на превозното средство върху данните от същото», като собственикът да има правото да дава правото на достъп и до трети страни.

«Въпросът за контрола върху данните от автомобила, и потенциалното им монетаризиране, включително и когато тези данни могат да се идентифицират с конкретна личност, предизвиква противоречиви реакции и от гледна точка на потребителските права и от гледна точка на свободната конкуренция», отбелязва изпълнителния директор на GAVDA Грег Скот, който е и главен лобист на рентакар асоциацията, ACRA.

Глобалните амбиции на новата асоциация неизбежно ще се сблъскат с GDPR регулациите в ЕС и сходни такива в други части на света.

Още по-сериозно обаче те се сблъскват с амбициите на автопроизводителитe, някои от които вече контролират и печелят от достъпа до данните на произвежданите от тях автомобили. Те оправдават отчасти това със своята отговорност да се справят с потенциалните хакерски заплахи спрямо автомобила, който е във все по-голяма степен компютър, обменящ данни, и ще се развива все повече като такъв.

През май 2017 г. BMW създаде BMW CarData, нова платформа която отряза достъпа на трети страни до OBD порта на автомобилите (за достъп до данните на бордовата диагностика). През юни, Ford създаде Ford Commercial Services, ново поделение, което ще дава достъп до автомобилни данни, верифицирани от инженерите на фирмата през облачен сървър. Въпросното поделение има вече договори с доставчици на телематика и навигация като Geotab, Spireon и Verizon Connect.

Федералните закони в САЩ към този момент са неясни относно това кой контролира различните данни от автомобила. През януари 2014г. автопроизводителите в САЩ се съгласиха да допуснат независими автосервизи до диагностичните авто данни, след като няколко щата приеха закони за „правото на ремонт“. През 2015г. Конгресът на САЩ реши, че записите, направени от устройства на борда на автомобила, за събития с участието му се контролират от собственика на въпросния автомобил.

Регион: 
Тази статия е част от темите: