Тръмп променя изискванията към федералния автопарк | fleet-surveys

Тръмп променя изискванията към федералния автопарк

Курсът на Обама към телематика и електромобили във федералния парк се отменя

Президентът Донълд Тръмп издаде указ за повишаване ефективността на федералното правителство в областта на автопарка, с който отменя указа на Обама от 2015 г. Последният постави за цел през фискалната 2025г. вредните емисии от парка на федералните служби да се намалят с 30% спрямо 2014 г. на основа по-широко използване на телематика и навлизане на електромобили.

Новият указ (Е.О. 13834) на Доналд Тръмп дава по-голяма свобода за решения на отделните клонове на министерства и ведомства. Той постановява, че началниците на федералните агенции ще правят самостоятелен преглед на съществуващите изисквания към автопарка и ще решават индивидуално как да го оптимизрат, да намалят разходите и да процедират с отчетността и контрола.  Допълнителни насоки се очакват през сетември.

Федералният автопарк на САЩ наброява над 640,000 автомобила. От тях над 200,000 са на държавните пощи (U.S. Postal Service), а 177,000 са неспециализирани автомобили на въоръжените сили.  От общия автопарк приблизително 70% е директно закупен, а 30% - лизингов.

Целият парк, с изключение на пощите, са набавя централизирано от тамошната агенция за държавни поръчки,  U.S. General Services Administration (GSA), която освен като централен закупчик действа и като лизингодател към индивидуалните агенции. Консолидираният обем на покупки от над 50,000 автомобила годишно помогна на GSA да постигне средна отстъпка от 20.6% в цената на новозакупените автомобили за последния отчетен период.   

Регион: