ЕK обяви еко-целите си за тежкотоварния сектор | fleet-surveys

ЕK обяви еко-целите си за тежкотоварния сектор

Производителите на камиони опитват да забавят налаганите промени

За разлика от останалите най-големи пазари по света (Китай, САЩ, Япония и др.) в ЕС за тежкотоварните автомобили няма лимити на емисиите CO2 или други вредни газове. Това обаче изглежда е на път да се промени след като ЕК излезе с предложението до 2025г. новопродаваните тежкотоварни автомобили да свалят въглеродните си емисии средно с 15% спрямо 2019г., а до 2030г. - с поне 30%.

Свалянето на емисиите CO2 означава най-напред по-ниско потребление на дизелово гориво, или намалени разходи за транспорт в икономиката. Големи производители, търговски и логистични вериги поискаха още по-амбициозна цел: в съвместно писмо до Президента на ЕК няколко фирми, вкл. Carrefour, IKEA, Unilever, Heineken, Nestlé, призоваха за съкращаване на емисиите с 24% до 2025г.

Въпросните фирми твърдят, че тежкият транспорт в последните години е повишил СО2 емисиите си. Те пресмятат, че при изпълнението на предлаганата от тях цел средният тежкотоварен камион ще икономисва по €7,700 на година при равни други условия.

В Европейския парламент, председателят на комисията по транспорт, Карима Дели, поиска дори 50% съкращаване на емисиите, напомняйки, че всички „танцуваме върху същия вулкан“, причинен от глобалните сривове в климата.

Едрият бизнес, цитиран по-горе, твърди, че при липсата на икономическа принуда производителите на тежкотоварни автомобили просто не правят нужните технически усъвършенствания и това оскъпява всички продукти и услуги по веригата в ущърб и на здравето и на джоба на потребителя.

Зам-председателят на ЕК по енергийната политика, Марош Стефчович, потвърди това и сподели изненадата си, че производителите на камиони не възпремат дори вече достъпните по-чисти технологии. „Във всеки един от разгледаните примери, инвестиция от десетки или стотици евро се възвръща в хиляди. Но тъй като ползите са пръснати по веригата от производители, лизингодатели и оператори, технологиите не се възприемат“, каза той.

ЕК пресмята, че новите лимити ще добавят около €1,800 към цената на средния нов 20-тонен камион. В крайна сметка, финансовите ползи от подобрената икономичност ще бъдат пожънати от транспортните фирми, от търговците и потребителите, а не от автопроизводителите. За това и те лобират активно срещу всяко по-амбициозно предложение, настоявайки за 7% съкращаване на емисиите до 2025г.

Ерик Йонерт, генерален секретар на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) напомня, че за разлика от леките автомобили, камионите на са потребителски стоки, а работни инструменти, ползвани както от големи, така и от малки фирми. ACEA също предлага 7% съкращаване на емисиите до 2025г., следвано от 16% до 2030г. Предстои нов кръг активно лобиране, преди предложенията да се гласуват от Европейския парламент и всяко национално правителство на страните членки.

Регион: