Ръст на лизинговия / рентакар парк в България | fleet-surveys

Ръст на лизинговия / рентакар парк в България

..на фона на номинално свиване в общия брой служебни автомобили

Общият брой на лизинговите и рентакар автомобили в България е пораснал със 7% на годишна база към края на 2017г., според последното издание на Обзора на служебния автопарк на fleet-surveys. Измереният лизингов и рентакар парк включва всички категории автомобили, както нови, така и употребявани, без да се допуска двойно броене вследствие на схемите за сублизинговане.

Това дава на лизинговия/рентакар парк дял от 17% от общия служебен автопарк, дефиниран като автомобили собственост на юридически лица и експлоатирани на територията на страната, изключвайки мотопеди, мотоциклети, трамваи, тролеи, строителни и земеделски ППС и др.

Както в лизинговия, така и в рентакар сектора  е налице процес на концентрация, като водещите фирми - доставчици увеличават сумарния си дял от пазара, отбелязва fleet-surveys.

Сравнявайки общото портфолио на групата на „банковите“ лизингодатели с това на лизингодателите, свързани с автопроизводители или дилъри, банковият сектор продължава да е водещ.

Докато всеки от трите големи сектора расте в абсолютно изражение (като брой автомобили), то ръстът на банковия сектор изостава спрямо този на другите два по-малки сектора. В резултат на това и делът на банковия сектор бележи известен спад миналата година (виж графиката по-долу), докато този на по-агресивните групи на автодилърите и независимия сектор нараства.

Особено бърз е темпът на годишния ръст при лизингодателите, специализиращи се в отдаване на основно употребявани автомобили на физически лица, вкл. такива с относително нисък кредитен рейтинг, макар този сектор да тръгва от съвсем ниска база като абсолютен обем. Всички признаци за момента сочат, че поради неотдавнашния старт на няколко нови играчи в този сектор, както и поради ниската начална база, въпросният сектор вероятно ще остане с най-висок ръст и през 2018г. (В оценката на сектора не са включени автомобилите, закупени с бързи потребителски кредити, където автомобилът не е или не става собственост на лизингодателя.)

Прави впечатление, че за първи път откакто fleet-surveys прави анализи на служебния автопарк, през миналата година е налице ясно изразен спад в неговия обем – както като брой автомобили, така и като брой фирми – собственици на служебни автомобили. Общият брой на фирмите със собствени автомобили спада със 7% спрямо 2016г., а спадът в бройките е концентриран почти изцяло в леките автомобили категория М1.

fleet-surveys смята, че това е резултат на няколко паралелно действащи тенденции, но най-вече на ръста на оперативния лизинг и паралелно с това на „прочистването“ на фирмения парк от ненужни в служебен план автомобили. Процесът на „прочистване“ въприема различни форми, но той получи тласък от масираните проверки на НАП през миналата година за касовите наличности на фирмите. В комбинация със засиления по-рано контрол по линия на т.нар. „данък уикенд“, множество фирми решиха номинално фирмените им леки автомобили (ползвани предимно за лични цели) да бъдат прехвърлени или продадени на физически лица. Постепенно набира скорост и разпространението на „кеш добавки“ под различна форма вместо номинално служебен автомобил за пакета от придобивки на служителите. В резултат се наблюдава преливане на автомобили от служебния в личния парк, като последният през миналата година нарастна с най-бързите си темпове за последните 5 години. Паралелно с това, както fleet-surveys вече писа, оперативният лизинг бележи явен ръст, а при него фирмите, които досега са купували автомобилите си, престават да бъдат собственици на такива и стават само техни ползватели, като собствеността върху актива е вече на лизинговите компании.

Обзорът на fleet-surveys разкрива в детайли степента на навлизане на различните схеми за придобиване на автомобили във фирмените автопаркове, използването на флийт мениджмънт, горивни карти, GPS системи, индивидуалните позиции на водещите доставчици на лизинговия пазар (по вид лизинг), в рентакар сектора, и много други. 

Регион: 
Тази статия е част от темите: