Нови британски ГТП правила вещаят още по-рязък спад в цените на старите дизели ... | fleet-surveys

Нови британски ГТП правила вещаят още по-рязък спад в цените на старите дизели ...

... и вероятен ръст на вноса им в Източна Еропа

От 20 май 2018г. в Англия, Шотладния и Уелс влязоха в сила нови по-строги правила за технически преглед на леки автомобили. Старата система, с резултат «да - не», се замени с нова, според която несъответствията с изискванията ще попадат в три групи: «незначителни», «сериозни» и «опасни». При последните два резултата автомобилът автоматично става негоден за движение по пътищата до отстраняване на проблема, или собственикът му рискува да загуби 6 точки плюс глоба до 2,500 лири.  

Най-рискови са дизеловите автомобили с първа регистрация от около 2005-2006 г. и след това, когато бяха въведени филтрите за ФПЧ (фини прахови частици). Според новите правила, ако при ГТП се установи, че филтърът е свален или «манипулиран», така че той не осигурява нужната чистота на емисиите, автомобилът трябва да се отремонтира на място или да бъде пренесен с автовоз до сервиза, където това ще се стане.

В много случаи цената на нужния ремонт на катализатора или поставянето на нов такъв няма да бъде по силите на собственика; понякога стойността на ремонта ще бъде по-голяма и от стойността на самия автомобил. Това ще доведе до още по-сериозен спад в цените на дизеловите автомобили, както и до покачване броя на колите, предавани за скрап, както и на тези, изнасяни за страните от Източна Европа.   

Странното е, че по-стари и често по-замърсващи дизелови автомобили няма да попаднат под ударите на новите правила, просто защото те са нямали фабрично инсталирани ФПЧ филтри.

«Незначителните» несъответствия, при които автомобилът може да продължи да се движи по пътищата, също ще бъдат записвани в сервизната книжка на автомобила. (Те включват например дори износени гуми, с грайфер близко, но все още над маркера.)

Капенето на масло от кормилната кутия например се смята за «сериозно» несъответствие по новите правила и прави автомобила негоден за движение. Ако по кутията има само петно от теч на масло обаче, проблемът става «незначителен» и автомобилът минава прегледа. Експертите подчертават, че резултатът опира до преценката на пункта за ГТП, а при нужда от незабавен ремонт се създават условия за непазарно поведение по линия цените на услугите.

През изминалата 2017 г. средната цена на дизелов автомобил на 4 до 5 години във Великобритания спадна с 5% в сравнение с година по-рано. Заедно с това, стойността на сходни бензинови автомобили се повиши с 9.4%, съобщава фирма Motorway на базата на сделки за над 30,000 автомобила.

Алекс Бътъл, директор на Motorway, смята, че правителството е демонизирало дизеловия автомобил, нов и стар, което е довело и до рязък спад в броя на продадените нови дизелови автомобили. В същото време обаче, официалните данни показват, че продажбите на употребявани дизелови автомобили (включително и за износ) са се повишили с над 4% през миналата година до над 2.5 милиона броя за 9-те месеца на 2017г.

Регион: 
Тази статия е част от темите: