Затягането на режима за ведомствените бензиностанции се отлага | fleet-surveys

Затягането на режима за ведомствените бензиностанции се отлага

Внесеният проектозакон ги приравнява към търговците на дребно

В началото на март в Народното събрание бе внесен проект на Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Проектът предвижда създаването на регистър към икономическото министерство на фирмите, които търгуват на едро и дребно, складират или транспортират горива. За да бъдат регистрирани, те ще трябва да отговорят на изисквания за по-висок уставен капитал и да предоставят банкови гаранции, а управителите им да отговорят на образователен и трудов ценз.

Законът въвежда определения на видовете дейности и обекти, като бензиностанция и вътрешен обект – такъв, от който се зареждат горива за собствено потребление. Вътрешните обекти, т.нар. ведомствени такива, ще трябва да отговарят на всички изисквания за обществена бензиностанция, а ползвателите им да покрият изискванията за търговци на дребно, в това число минимален капитал и предоставяне на обезпечение.

Заедно с това изрично се забранява продажбата на гориво чрез зареждане на превозно средство по друг начин освен от бензиностанция. Санкциите за търговците и потребителите при неспазване на разпоредбите на закона са тежки, като включват и конфискуване на превозни средства, без значение чия собственост са.

Законопроектът засяга и пропан-бутана (LPG), но, доколкото става ясно, не и метана. Вносителите са народни представители от почти всички парламентарни групи, което навежда на мисълта, че шансовете законопроектът да се превърне в закон са значителни. В мотивите си депутатите се аргументират с необходимостта от справяне със сивия сектор, като се цитира доклад на Министерството на финансите от 2015г., според който 30% от продадените горива на територията на страната са без заплатени налози.

Както показват данните от дългогодишните изследвания на fleet-surveys по-горе, затягането на изискванията към ведомствените бензиностанции от преди няколко години вече доведе до намаляване на тяхното използване от служебните автопаркове. Не е известно обаче това да е довело до намаляване на сивия сектор. Което поставя въпроса дали основният обект на новата регулация има нужда от нови закони – и в резултат на това гарантирано увеличаване на разходите на хиляди добросъвестни автопаркове – или просто от успешно прилагане на съществуващите разпоредби от действащи институции.

 

 

Регион: