Автомобилите втора ръка в служебния БГ автопарк | fleet-surveys

Автомобилите втора ръка в служебния БГ автопарк

Почти 30% от автопарковете придобиват само употребявани автомобили

Както съобщава fleet-surveys в завършилото неотдавна свое изследване, 29% от автопарковете в страната изобщо не придобиват нови автомобили, т.е. целият им парк е съставен от автомобили втора ръка. Изследването покрива над 3000 фирми със служебни автомобили и резултатите са сравними с подобни проучвания от 2015г и 2011г. Ако погледнем само парковете с 6 и повече автомобила, този дял очаквано спада до 16%. Сред най-големите паркове, с над 100 автомобила, където се търси максимална производителност и фокус върху основния бизнес, тези паркове са само 2%.

На другия полюс, общо 34% от автопарковете прези миналата година са придобили всичките си автомобили нови. Това представлява умерен ръст спрямо 2015г. когато този дял беше 31%. В сегмента от над 6 автомобила, купуващите само нови автомобили са 28% от парковете.

Между двете крайности – само нови и само употребявани - е цялата палитра от възможни комбинации. Смисълът за доставчици на стоки и услуги за служебните автопаркове е, че ако се стремят да обхванат пълния спектър от нуждите на даден клиент, те би трябвало да имат конкурентна гама оферти както за нови, така и за употребявани автомобили.

Наред с това, само 21% от автопарковете в страната с над 5 автомобила са съставени от само една категория автомобили: огромното мнозиноство от служебните автопаркове имат поне две или повече категории (в смисъл: леки, лекотоварни, тежкотоварни, автобуси и т.н.).

Което означава, че по същата логика, доставчиците биха изпускали възможен бизнес ако нямат предложение поне и за лекотоварни, освен за леки автомобили.

Огромната част от новите автомобили в страната се закупуват и използват от фирми. Според данните на НСИ/МВР това са 90% от продадените автомобили М1+N1, а като се отчете дела на ре-експорта и лизинга директно към физически лица, този дял спада на малко над 70%.

Това е малко над равнищата в останалата част от Европа, където икономистите са единодушни, че действащите държавни регулации "спонсорират" служителите, шофиращи нови служебни автомобили за лични цели. За това и служебния автомобил (с отчетено ползване за лични цели) се счита за част от пакета придобивки ведно с работната заплата, и т.н.

Новите автомобили обаче са един бързо обезценяващ се актив, а това обезценяване е най-бързо в първите години от живота им. Затова и за много фирми, тяхната стойност е по-приемлива когато са на възраст 2-3 години, а ако са и с относително нисък километраж (т.е. с повече съхранен ресурс ), фирмите разчитат на надеждната им експлоатация във фирмения автопарк за достатъчно дълго време.

С напредъка в цифровизацията и в мащаба на предложенията, се увеличават и примерите на фирми, прекрачващи не само границите на категории (леки, лекотоварни и т.н. ) и състояние (нови, употребявани и пр.), но и на типа клиенти: фирми (B2B) и граждани (B2C). Повече за последните предложения на LeasePlan може да намерите тук.

Регион: