Ръст на GPS системите в служебните автомобили | fleet-surveys

Ръст на GPS системите в служебните автомобили

България е лидер в региона по използване на GPS в автопарка

На индивидуално ниво, през 2017 г. фирмите със служебни автомобили в България продължиха да търсят нови пътища за по-ефективни решения в транспорта.

Като една от най-стабилните промени в набора от методи за управление на автопарк изпъкна отново ръстът на използване на GPS системи за проследяване и управление на автомобилите в автопарка.

Дори при най-малките автопаркове, например тези с по 6 до 20 автомобила, половината от тях вече използват GPS системи в сравнение с малко над една четвърт преди 6 години. 

Прави впечатление, че въпросните нива на навлизане на GPS системите са на практика идентични както при парковете с тежкотоварни, така и при тези с леки-лекотоварни автомобили. А общото ниво на навлизне на GPS системите в България е най-високото, срещано от fleet-surveys в Централна и Източна Европа досега.

Интервюираните служители, отговарящи за служебните автомобили, посочват най-вече контрола върху разхода на гориво като най-важна цел в използването на GPS системата. Следват планиране и оптимизиране на маршрутите, контрола на скоростта, над работното време и др. Очакванията са ръстът в навлизането на GPS системите в автопарка да продължи с подготовката за въвеждането на тол системата, която предвижда възможност за заплащане на дължимите такси на базата на GPS данни.

Цитираните по-горе цифри са от представителни национални проучвания, проведени от fleet-surveys през 2011г., 2015г. и 2017г. В последното ни телефонно проучване взеха участие над 3200 фирми. Ако имате интерес към по-подробна специализирана информация или желаете консултация по който и да е въпрос от областта на управлението на служебния автопарк, не се колебайте да ни потърсите.

 

Регион: