Осчетоводяване на абонаментни карти за градски транспорт | fleet-surveys

Осчетоводяване на абонаментни карти за градски транспорт

По желание на наш читател fleet-surveys се обърна за коментар по гореуказания въпрос към Валентина Василева, изпълнителен директор на "Глобал Такс" ООД:

Как бихте коментирали от данъчно-правна гледна точка казуса при който работодател в София купува и предоставя на свои служители месечна карта за градския транспорт на стойност 50лв, но тъй като въпросната карта се използва освен за служебни и за лични цели, работодателят удържа от нетната заплатата на служителя 50% от стойността й (т.е. 25 лв)?

 

По линия на ДДС, законът в чл. 70 ал. 3 т.2  допуска право на данъчен кредит, когато безвъзмездно работодателя предоставя на служителите си такава възможност за придвижване напр. от местоживеене до месторабота. Това обаче не е синхронизирано с новите правила от последната година и нещо. Затова и оформящата се практика е повечето фирми въобще да не се ползва данъчен кредит за въпросните карти за градски транспорт, независимо дали поемат разходът по тях изцяло или наполовина. И причината е че е много трудно да се определи степента на лично ползване на карта за градски транспорт.

Относно осигуровките, по линия на ЗКПО, когато подобни карти за градски транспорт се дават на служители, има възможност за освобождаване а транспортното обслужване от осигурителна тежест.

За да няма основяния въпросната нематериална придобвка да се атакува, опитът досега сочи, че тя трябва да се предлага на всички без изключение, т.е. да бъда „достъпна за всички работници и служители и за лицата, наети по договори за управление и контрол“.

Регион: