Алтернативна мобилност | fleet-surveys

Алтернативна мобилност

fleet-surveys© има свои служители сред учредителите на Българската асоциация за електрически превозни средства ( www.baeps.org ) и предоставя на асоциацията своите експертни умения в областта на анализите на бази данни, пазарните и социологически проучвания.

 

От 2017г. fleet-surveys отделя място на голямата тема „електромобилност“ и в своето национално проучване сред ръководителите на автопарк.

 

Отделно, от особен интерес за нас е да сравняваме практическите резултати от експлоатацията на електромобили в автопарка с традиционни ДВГ автомобили при равни (или сходни) други условия. Вече сме приключили няколко подобни проекта, които измерват - на базата на реални данни - много точно пълните разходи в жизнения цикъл на различните типове автомобили и в кой момент даден електромобил става икономически по-изгоден от традиционния си еквивалент. Готови сме да обсъдим възможностите за извършването на подобен анализ с всеки заинтересован автопарк.