Безопасност на движението | fleet-surveys

Безопасност на движението

fleet-surveys© предоставя безвъзмездно или при префернциални условоия своите експертни умения в областта на анализите на бази данни, пазарните и социологически проучвания на Българската асоциация на пострадали при катастрофи ( www.bazk.org ) и други организации в името на търсене и прилагане на най-ефективните способи за по-безопасен автомобилен транспорт.