Нашите цели | fleet-surveys

Нашите цели

Във fleet-surveys© целим:

  • да направим решенията, вземани за автопарка обосновани и печеливши
  • да осигурим полезна връзка между ръководителя на автопарк и доставчиците на стоки и услуги за него
  • да използваме потенциала на маркетинга, пазарните анализи, икономическата наука и информационните технологии за постигане на по-ефективен и устойчив служебен транспорт

 

За да постигнем тези цели:

..в помощ на ръководителите на служебен автопарк  fleet-surveys©:

  • предоставя професионални съвети и споделя добри практики
  • осведомява по актуалните теми от автопарк пазара и професията
  • предлага консултантски услуги и специализирани пазарни анализи

...виж повече тук

 

..в помощ на фирмите доставчици на стоки и услуги за автопарк fleet-surveys©:

  • предоставя най-тясно спезиализирания канал за комуникация със сектора ключови клиенти
  • спомага бизнес планирането и оценката на резултатите чрез пазарни проучвания и анализи (както индивидуални "по поръчка", така и готови "от рафта")
  • спомага търговската дейност с маркетинг кампании, разработка на нови продукти, оперативни и дългосрочни проекти с фокус ключови клиенти

...виж повече тук