Прогноза: Близо 50% ръст на премията по Гражданска отговорност | fleet-surveys

Прогноза: Близо 50% ръст на премията по Гражданска отговорност

..и по-умерени очаквания от бранша за ръста при «Каско» 

Цената на премията на задължителната застраховка «Гражданска отговорност на автомобилистите» (ГО) се очаква да нарастне почти с 50% до края на годината, съобщава в последното си проучване fleet-surveys.

През последния месец фирмата анкетира анонимно и конфиденциално 21 служители от автозастрахователния бранш. След изключване на екстремните стойности, усреднените прогнози на професионалистите за годишния ръста на премията по предлаганите полици по ГО сочат нарастване от 47% към 1 януари 2019г. (при медиана 50%) спрямо година по-рано. 

Очакванията за ръста на премията на застраховката «Каско» са далеч по-умерени: застрахователите и брокерите очакват среднопрогнозен ръст от 19% на годишна база.

Данните на КФН за застрахователния бранш сочат, че към края на 2017г. в страната е имало 717 хиляди МПС със застраховка «Каско», всяка с премия на средна стойност 789 лв. Задължителната «Гражданска отговорност» през миналата година е била сключена за два милиона петстотин шейсет и три хиляди обекта, със средна стойност на премията от 253 лв.

Направените прогнози ще се използват в новия модел на fleet-surveys за изчисляване на пълните разходи в жизнения цикъл на автомобилите в служебния автопарк. Въпросният онлайн инструмент се очаква да бъде на разположение на ръководителите на служебни автопаркове до края на годината.

Регион: 
Тази статия е част от темите: