Как за 4 минути може да се постигне 4% икономия на гориво | fleet-surveys

Как за 4 минути може да се постигне 4% икономия на гориво

Поддържане на правилното налягане в гумите е значителен резерв

По време на предизборните дебати в САЩ през 2008г., тогавашният кандидат-президент, сенаторът Барак Обама, се опита да обори нуждата от разработване на нови нефтени находища в страната и с аргумента, че всичкият нефт от тях може да бъде спестен, ако леките и лекотоварни автомобили в страната спрат да се движат с недостатъчно напомпени гуми.

Тогавашният опонент на Обама, сенаторът Джон Маккейн, се присмя над това предложение. Далеч от страстите на политическото шоу обаче, направените впоследствие разследвания потвърдиха верността на твърденията на Обама, напомня Би Би Си.

Преведено в цифри, заключението на Съвета за транспортни изследвания (Transport Research Board) към Академиите на науките на САЩ  (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine), сочи, чe от всичките 130 млрд. галона бензин, използвани от леки и лекотоварни автомобили в страната през 2005г., около 1.2 милиарда са пропиляни в резултат на недостатъчно напомпени гуми. Същата причина само през 1999г. е допринесла за смъртта на почти 250 шофьори и нараняването на 25,000 други. Отделно, недонапомпването води до неоптимално износване на гумите и загуба на средства заради скъсяването на техния живот.

Ето и някои от основните характерики на изследването и неговите резултати:

*Цитиранато по-горе изследване на нивото на налягане в автомобилните гуми в САЩ се базира на случайна извадка от над 11,500 леки и лекотоварни автомобили, които на свой ред са били проверени на място с мобилни тест станции в репрезентативна извадка от бензиностанции в цялата страна.

*Резултатите от него показват, че 36% от леките и 40% от лекотоварните автомобили са с поне една гума с налягане поне 20% по-ниско от препоръчваното от автопроизводителя. Ако се гледа пък границата от 25% по-ниско от препоръчваното от автопроизводителя налягане, то 26% от леките и 29% от лекотоварните автомобили са с поне една гума, която е дори под тази граница.

*Когато са недонапомпени, гумите увеличават площта си на триене с пътя и в резултат на това увеличават консумацията на гориво при равни други условия. Според последните изследвания на Goodyear, консумацията на гориво се увеличава с 1% за всеки 2.96 psi (или 0.2 атмосфери) недонапомпеност. Според данни на китайския производител на гуми GITI, за всеки 10% недонапомпеност на всяка гума, разходът на гориво се влошава с 10%. Според данни на Европейската комисия, недонапомпеност от 40 kPa (или 40 kNa на м2 = 0.39 атмосфери) води до увеличаване на потреблението на гориво от 2% и заедно с това до намаляване на полезния живот на гумата с 25%.

*Увеличената площ на триене на пръв поглед противоречи на твърденията, че недонапомпените гуми имат по-дълъг спирачен път. Допълнителните разяснения обаче сочат, че по-големият спирачен път на недонапомпените гуми е налице само при мокри настилки. Тогава по-големият отпечатък на недонапомпените гуми води до по-малък натиск на единица тяхна площ; в същото време при мокра настилка прагът на триене (до момента на аквапланинг) е по-нисък и се достига по-рано. Комбинацията от тези два фактора води до увеличаване на спирачния път.

От 2008г. в САЩ и от ноември 2014г. в ЕС всички продавани нови леки автомобили (категория M1) са съоръжени със системи за мониторинг на налягането в гумите (TPMS). За лекотоварните (категория N1) такива системи не са задължителни.

Всяка система позволява директно или индиректно следене на налягането, но сама по себе си никоя от тях не гарантира поддържането на оптимално налягане в гумите. Все още значителна част от фирмения автопарк се състои от автомобили, които не са снабдени с подобни системи, поради което резервът за икономии остава значителен, ако проверките и напомпването (при нужда) станат рутинна част от експлоатацията.

Регион: