Длъжностна характеристика на водач на служебен/товарен автомобил | fleet-surveys

Длъжностна характеристика на водач на служебен/товарен автомобил

Длъжностна характеристика на водач на служебен/товарен автомобил

УТВЪРДИЛ: ………………….. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА Наименование на длъжността: ШОФЬОР НА ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Код по НКПД: Структурно/териториално звено, в което тя се намира ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността : Управлява поверения му...

„Благодарим Ви за проявения интерес!
За достъп до пълното съдържание на сайта е нужна регистрация (Защо?). След изпращане на бланката, на своя е-мейл автоматично ще получите линк за активация, с който ще имате пълен достъп до сайта.