Длъжностна характеристика на организатор автопарк | fleet-surveys

Длъжностна характеристика на организатор автопарк

Длъжностна характеристика на организатор автопарк

УТВЪРДИЛ: ………………….. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА Наименование на длъжността: ОРГАНИЗАТОР АВТОПАРК Код по НКПД: Структурно/териториално звено, в което тя се намира : Автотранспорт ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността : Отговаря на потребностите...

„Благодарим Ви за проявения интерес!
За достъп до пълното съдържание на сайта е нужна регистрация (Защо?). След изпращане на бланката, на своя е-мейл автоматично ще получите линк за активация, с който ще имате пълен достъп до сайта.