Периодични медицински прегледи на водачите | fleet-surveys

Периодични медицински прегледи на водачите

Периодични медицински прегледи на водачите

С ъгласно ЗАП Чл. 7а,т.3 задължително се осигурява на водачите на товарни МПС предпътни и профилактични медицински прегледи. При първите се следи физическото и психическо състояние на водачите, като проверката се отбелязва във всеки пътен лист с подпис и печат на лицето извършило прегледа. При...

„Благодарим Ви за проявения интерес!
За достъп до пълното съдържание на сайта е нужна регистрация (Защо?). След изпращане на бланката, на своя е-мейл автоматично ще получите линк за активация, с който ще имате пълен достъп до сайта.