Периодичен анализ на дейността. Откриване на проблеми и решения | fleet-surveys

Периодичен анализ на дейността. Откриване на проблеми и решения

Периодичен анализ на дейността. Откриване на проблеми и решения

1. Силни и слаби страни A. Силни страни при управлението на автопарк са : Квалифициран екип Точен отчет на разходите за ремонт, поддръжка и експлоатация на автомобилите Строг контрол на разхода за гориво Спазване на рамката на бюджета Липса на аварийни ремонти Поддържане на автопарка в отличен вид...

„Благодарим Ви за проявения интерес!
За достъп до пълното съдържание на сайта е нужна регистрация (Защо?). След изпращане на бланката, на своя е-мейл автоматично ще получите линк за активация, с който ще имате пълен достъп до сайта.