Преговори и договори с външни доставчици на услуги | fleet-surveys

Преговори и договори с външни доставчици на услуги

Преговори и договори с външни доставчици на услуги

1. Съдържание и ползи от договорите - В тях наред с всички други условия, се посочват правата и задълженията на страните, срока за който се сключва, възможностите за прекратяване и отговорностите на страните. Чрез сключване на договори се постига една доза повече сигурност за определен период...

„Благодарим Ви за проявения интерес!
За достъп до пълното съдържание на сайта е нужна регистрация (Защо?). След изпращане на бланката, на своя е-мейл автоматично ще получите линк за активация, с който ще имате пълен достъп до сайта.