Придобиване на автомобил чрез директно закупуване | fleet-surveys

Придобиване на автомобил чрез директно закупуване

Придобиване на автомобил чрез директно закупуване

Т огава когато организацията има свободния финансов ресурс да придобие изцяло и наведнъж дадено превозно средство. При избор на този вариант, следва да отговорим предварително на следните въпроси: A. Осигурени ли са и финансови ресурси за основната дейност на организацията? B. Направено ли е...

„Благодарим Ви за проявения интерес!
За достъп до пълното съдържание на сайта е нужна регистрация (Защо?). След изпращане на бланката, на своя е-мейл автоматично ще получите линк за активация, с който ще имате пълен достъп до сайта.