Контрол на разходите и възможности за тяхното намаляване | fleet-surveys

Контрол на разходите и възможности за тяхното намаляване

Контрол на разходите и възможности за тяхното намаляване

Много добре трябва да се планират обслужванията и ремонтите на автомобилите. Важна е ролята на превенцията, с цел своевревременна реакция и избягване на по-скъпи и времеемки ремонти. Задължително е и да се наблюдава ”изкъсо” реално свършената работа на сервизите. Да се предоговарят при възможност...

„Благодарим Ви за проявения интерес!
За достъп до пълното съдържание на сайта е нужна регистрация (Защо?). След изпращане на бланката, на своя е-мейл автоматично ще получите линк за активация, с който ще имате пълен достъп до сайта.