Наръчник | fleet-surveys

Наръчник

Днес, в динамично променящия се свят, ефективното управление и грижата за транспорта и автопарка е предизвикателство за всяка една организация. Управлението на автопарка е свързано с голяма по обем административна дейност и с ангажирането на квалифициран персонал. Некомпетентно управляван автопаркът се превръща в тежест за организацията.

Целите на този Наръчник са:

  1. Достатъчно точно и изчерпателно да представи процесите, които протичат при управлението на автопарк.
  2. Да посочи някои добри практики, доказали своята ефективност.
  3. Да систематизира най-важната информация, необходима на един ръководител на автопарк, за да е ефективна неговата работа при управлението на поверения му отдел.

За целите на това издание на наръчника, с термина „автопарк“ се наричат превозните средства, придобити от фирмата. Личните автомобили на служителите, които могат да бъдат използвани за служебни цели, не се считат за част от автопарка.

Транспорт

Основни фактори, влияещи на автопарка

Основни дейности при управлението на автопарка

Избор, закупуване и наемане на превозни средства

Особености при управление на автопарк от леки автомобили

Особености при управление на автопарк от товарни автомобили с общо тегло над 3,5 тона

Помощни средства при управление на автопарк

Връзки и дейност на ръководител автопарк с държавни и международни институции свързани с автопарка

Заключение и приложения

 

Основи на управлението на автопарка

 

Организация
Контрол
Комуникация
Остойностяване
Информираност
Алтернативи
Планиране
Компютри