fleet-surveys
Как бихте коментирали от данъчно-правна гледна точка казуса при който работодател в София купува и предоставя на свои служители месечна карта за градския транспорт на стойност 50лв, но тъй като въпросната карта се използва освен за служебни и за лични...
Дизеловото гориво с биодобавки продължава да води до широк кръг аварии в служебния автопарк, най-вече в системите за обработка на изгорелите газове и горивовпръскващите системи.  Последната кръгла маса на f-s с ръководители на автопаркове и монтьори от...
Nestlé Waters гледат към пропанбутанова алтернатива на дизеловите си камиони в средния товарен клас Северноамериканският клон на Nestlé Waters съобщи, че добавя 155 пропанбутанови камиона към местния си автопарк. Камионите са Class 6 Ford F-650s с...
Проект Bike Miles: до офиса с велосипед вместо кола Пред фармацевтичната компания GSK изборът бе ясен: 1/Да осигури място за паркиране на служителите си в централния офис на фирмата в Брентфорд, Лондон. Със всички преки и косвени разходи, това щеше да...
Опитът на средно големият превозвач PFS го кара да предпочита втория вариант.   Б. Лесковски от PFS:  „Моделът Твърда сума за работна операция има лоша репутация, но аз го наричам капитализъм в най-чист вид. Монтьорите са мотивирани да дадат най-доброто...
За придобиване на автомобил по давност следва да се води положителен установителен иск за право на собственост върху движима вещ, придобита по давност (чл. 80 ЗС). Искът следва да бъде насочен срещу наследниците на собственика (упълномощител), като те ще...
  •