Завършилото наскоро трето национално изследване на fleet-surveys сред българските автопаркове регистрира умерен оптимизъм сред...
Полша е един от големите пазари в Централна и Източна Европа, със сравнително близък по възраст автопарк до българския. (виж...
Три хиляди автомобила могат да се прочетат и като „капка в морето“ за Москва в контекста на това, че по данни на Държавната...
Предложението, спечелило наградата Улфсън, предвижда колкото по-лек като маса и по-чист откъм вредни емисии е автомобилът,...